מן השדה, 31/07/17

החודש שחלף היה גדוש בפעילויות, בתצפיות ובאירועים שונים, אשר אחד מהם ייזכר גם כמשונה, מטריד ומדאיג אך לו תוקדש רשימה נפרדת אשר תפורסם במהלך השבוע. בינתיים, נעדכן לגבי הצפוי במן השדה בתקופה הקרובה, ונזכיר כאן כמה מהמינים הבולטים בדיווחי התצפיות אשר עודכנו במהלך השבועיים האחרונים.

אתר מן השדה
בקרוב הצגת "התצפיות שלי" תועבר לתצוגת מפה, כך שכל משתמש יוכל לסקור את הדיווחים שלו ע"ג מפה - בנפרד מהתצפיות של משתמשים נוספים.

תצפיות
להלן סקירת המינים, ערוכה על פי סיווג טקסונומי

פרפרים
מבין הדיווחים השגרתיים, בולטות תצפיות של נועם גיבעון בשני מיני פרפרים, אשר נצפים בארץ רק בהר החרמון:
צבעוני החרמון (Parnassius mnemosyne) ונימפית פרסית Melitaea persea

נימפית פרסית ,Melitaea persea
נימפית פרסית ,Melitaea persea   חרמון, 23/06/2017  ©              נועם גיבעון

צבעוני החרמון ,Parnassius mnemosyne
צבעוני החרמון ,Parnassius mnemosyne   חרמון, 23/06/2017  ©              נועם גיבעון

זוחלים
תצפיות זוחלים מדווחות למערכת באופן שגרתי, בולטים דיווחים במינים הנצפים באזורי יישובים לעתים תכופות:
צפע מצוי Daboia palaestinae, מניפנית מצויה  Ptyodactylus guttatus, חרדון מצוי Stellagama stellio, שממית בתים Hemidactylus turcicus וזעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer). בנוסף, דווחו ועודכנו תצפיות במינים הבאים - 
לטאה חרמונית (Lacerta kulzeri)
מניפנית גלילית (Ptyodactylus puiseuxi)

עכן חרטומים (Cerastes cerastes)
פתן שחור (Walterinnesia aegyptia)
צפעון שחור (Atractaspis engaddensis)
מחרוזן הטבעות (Micrelaps muelleri) - דוד שהמי צפה במחרוזן בעמק החולה. הידע אודות מיני המחרוזן בארץ מוגבל ביותר, כאשר נצפה: כדאי לשים לב לנסיבות בהן נראה הנחש, לרבות אופי הפעילות, זמן התצפית ובית הגידול. 
שלוון כתמים (Eirenis lineomaculatus)
שפיפון הנגב (Pseudocerastes fieldi)
ועוד...

צפע מצוי, Daboia palaestinae
צפע מצוי, Daboia palaestinae פרט שנלכד במבנה באזור כפר עזה, 29/07/17         © יואל עברון

מבין היונקים, בלטו המינים הבאים:
עטלפון לבן שוליים Pipistrellus kuhlii
פרסף גמדי Rhinolophus hipposideros
אוזנן sp Plecotus
אשמן גדול Taphozous nudiventris
אשמן קטן Taphozous perporatus
אפלול מצוי Eptesicus serotinus


זיהוי עטלף - הוקלט בשטח מושב בשפלה, 24/07/2017.  © Bioacoustics ביואקוסטיקה

קיפוד חולות Hemiechinus auritus
קיפוד מצוי Erinaceus concolor
ארנבת מצויה Lepus capensis - כולל תצפיות מהחרמון, בו המין נצפה בקביעות. מה הגובה המקסימלי בו הוא נראה?
תן זהוב Canis aureus
שועל מצוי Vulpes vulpes - כולל דיווח של עדן פלד ממצפה רמון. מעניין לשים לב לפעילות שועלים מצויים בסביבות היישוב, אשר לעתים נראים שם בנסיבות מעט מפתיעות.
גירית מצויה Meles meles - התקבל דיווח דריסה מאזור בית גוברין (אייל ניומן).
סמור Vormela peregusna

תודה רבה לכל הצופים. מרבית התצפיות המוזכרות לעיל דווחו על ידי: 
rei_segali, יואל עברון, נועם גיבעון, eyalv, דוד שהמי, נעם שגב, david, שגב רמון, עדן פלד, אייל ניומן, ירון, נטע וצופים נוספים אשר היו שותפים לתצפיות.

Section: 
Section1