נוטריה, 19/11/19

אסף ששון צילם משפחת נוטריות בבריכות המעפיל (מצורף סרטון).

נוטריה (Myocastor coypus)
נוטריה (Myocastor coypus)  המעפיל, 09/11/2019. © אסף ששון

נוטריה (Myocastor coypus) היא מכרסם אשר הגיע אלינו מדרום אמריקה (כמו הקטור שלנו), בשנת 1951. הדבר עשוי להישמע תמוה, אך הסיבה בגללה יובאו נוטריות לישראל היתה לצורך שימוש בפרוותן. זמן קצר לאחר שיובאו חלוצות שוק הפרוות לארץ, התברר כי הן מעדיפות להתאים עצמן לאקלים המקומי, ולגדל שיער קצר ונוקשה ביחס למוכר באזור תפוצתן הטבעי. פרוותן של הנוטריות המקומיות, להפתעת החקלאים ולשמחת המכרסמים, נמצאה לא ראויה להשתלב בשוק הפרווה המקומית. הטיפול בנוטריות נזנח, וכפי שקרה במדינות נוספות אליהן יובאו, המין התבסס בסביבה הטבעית המקומית. לשמחתנו, נדיר לראות אנשים במעילי פרווה באזור הים תיכוני בארץ, אך בנוטריות ניתן לצפות בקלות יחסית: הן נראות לעתים תכופות בסביבת מאגרי מים. הפעילות לילית בעיקרה.

דיווח תצפית באמצעות קבוצת וואטסאפ:
https://api.whatsapp.com/send?phone=972532307083&text=%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%20%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%AA%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%AA#

קו הדיווחים המאובטח של העמותה יכול לשמש כערוץ תקשורת אישי, ומתאים גם למידע שפרסומו עלול להזיק:
https://api.whatsapp.com/send?phone=972532307083&text=%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%95%D7%97%21%20%D7%91%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A3%20%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D%20%28%D7%9E%D7%A4%D7%94%29.%20%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%A8%D7%A3%20%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%2c%20%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A7%D7%91%D7%A6%D7%99%20%D7%A7%D7%95%D7%9C&source=&data=

מקורות
מנדלסון ה. ויום- טוב, י.,(1987 החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 7, יונקים. החברה להגנת הטבע ומשרד הביטחון, ההוצאה לאור.
שלמון, ב.)1993(מדריך היונקים בישראל וסימני השדה לנוכחותם. כתר, הוצאה לאור

Section: 
Section2