עדכון 06/04/2021

עלינו להיערך להטמעת היישומים החדשים, ולכן תדירות הפרסומים השוטפים באתר העמותה ירדה מעט. עם זאת, הפעילות בשדה נמשכת במלוא המרץ, ורבים מקפידים לשלוח דיווחים: תודה רבה! בתקופה הקרובה יתווספו למפות האישיות אפשרויות תצוגה וניתוח נתונים, בנוסף לערוצי הדיווח החדשים.


שפיראי ב.מ. נחל עקרון,  4/04/21

Section: 
Section1