עדכונים ותצפיות 26/03/2020

בימים בהם מגבלות התנועה קשות כל כך, הרי שאנו לא עורכים סיורים ותצפיות. עם זאת, הרי שניתנה לנו הזדמנות להצדיק מעט בהייה בטלפון הנייד וחיטוט בקבוצות הוואטסאפ: ניתן להעלות את הדיווחים ישירות משם - אל המפה האישית!

אל מי שלא נרשם באתר, אך מדווח תצפיות באמצעות הוואטסאפ, נשלחו הפרטים הנדרשים לצורך כניסה לדף האישי באתר - בו מוצגים הנתונים בטבלה (זמינים לייצוא כקובץ) ועל גבי מפה. 

בימים אלה, מרבית העדכונים במערכת מתייחסים לתצפיות אשר נערכו טרם פרוץ הקורונה. עם זאת, עדיין לגיטימי להקליט עטלפים מחלון חדר הבידוד ולצפות בבעלי חיים המבקרים בחצר הבית.

עדכונים אחרונים (בסדר כרונולוגי):
צבי ארצישראלי (מצוי) Gazella gazella gazella - שמונה צבאים נצפו בנחל רבה (OrenM).
חזיר בר Sus scrofa  - חזירים מתקרבים לבתי מגורים בחיפה, נכנסים לחצרות.
שנונית שפלה Acanthodactylus schreiberi  
קיפוד מצוי Erinaceus concolor
עטלפון לבן שוליים Pipistrellus kuhlii  - כולל הקלטות אשר נערכו במהלך הימים האחרונים.
תן זהוב Canis aureus - דווחו תצפיות בסימני שדה (יללות תנים) וכן דיווחי דריסה, כולל מרמת הגולן (Yuval Tamir).
צבוע מפוספס Hyaena hyaena - תצפיות מהר הנגב (שדה בוקר) וממדבר יהודה (כביש 90, דר' לקומראן).

הערה בנושא וואטסאפ:
דיווחים שמוטב שלא יישלחו בתפוצה רחבה, ניתן לשלוח כהודעה פרטית באמצעות הקו המאובטח של העמותה (מדריך). בכל אופן, יש לצרף נתוני מיקום (מפה / תאור מילולי). 

Section: 
Section1