עטלפים בשפלה

במסגרת תצפיות עטלפים במושבים באזור השפלה, נערכות גם הקלטות במטרה לבחון את נושא הזיהוי גם לאחר התצפית. במהלך הלילה הוקלטו עטלפים אשר טרם זוהו: האם ניתן לזהותם על פי תצלומי המסך המצורפים?תמונה מספר 1: הקלטה FS


תמונה מספר 2: ZC שהופק מאותו רצף הנראה בתמונה מס' 1

 

Section: 
Section5