עין חתול אפור - פעילות

שטח התפוצה של עין חתול אפור (Telescopus hoogstraali) מצומצם למדי וכולל את ישראל, ירדן, מצרים וסיני. בארץ, ניתן לצפות בו במדבר יהודה ובנגב, אך יחסית למיני נחשים אחרים המצויים באזורים אלו הוא נצפה לעתים רחוקות. בעבר נכתב כאן על מזונם ופעילותם של פרטים צעירים ממין זה. ידוע כי הופעתם שונה באופן חריג מזו של הבוגרים (ורנר, 1995), אך חסר מידע באשר להתנהגותם. בדומה למיני נחשים נוספים באזור, לפרטים צעירים דגם צבעים קונטרסטי, אשר דוהה בהדרגה עם ההתבגרות. בשלבים הראשונים הוא אפור-חום בעיקרו, ובפרטים בוגרים הוא נוטה לכתמתם - צהבהב אחיד יותר. הדימיון לעין חתול חברבר הוא נושא מעניין, הראוי לרשימה נפרדת.

בנוסף לדגם הצבעים, פרטים צעירים שונים מבוגרים גם בהיבטים נוספים הקשורים בדפוסי פעילות והתנהגות, ואלו עשויים להפתיע. בעוד שאנו מצפים כי נחש בוגר יטרוף בעלי חיים גדולים יותר, למשל, אנו תמהים בעניין הקשר שבין מימדיו לדגם הפעילות העונתי ולפעילות בחורף בפרט. עיני חתול אפור צעירים נצפו פעילים בתנאים מהם זוחלים אחרים נמנעים: פעילות בעונת החורף, בשעות ערב קרות, בולטת בסקירת תצפיות נוכחות (PO) של מין זה.

תצפית בעין חתול אפור? בבקשה תשומת לב לגיל ולהתנהגות הנחש, ולהשתדל להתייחס גם אליהם בדיווח.
איך לדווח
וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות 

עין חתול אפור Telescopus hoogstraali
עין חתול אפור (Telescopus hoogstraali) בהר הנגב.    © eyalv
 

מקורות
ורנר, יהודה ל. (1995) מדריך לזוחלי ארצנו. הוצאת יפה נוף, רשות שמורות הטבע.
Werner, Y.L. (2016) Reptile life in the land of Israel. Chimaira, Frankfurt, 494 p

Section: 
Section1