עקרבים - עקרבאים

בעקבות פניות שהתקבלו באתר, הוחלט להקדיש תשומת לב מיוחדת לנושא העקרבים בעמותה. ראשית, יפורסמו באתר תכני מבוא לתחום שהכרתם הכרחית על מנת להעמיק בלמידה, וכמובן להתמצאות במהלך הסיורים בשטח. נפתח בהכרה ראשונית וכללית ביותר של העקרבים ומקומם בעץ המיון הטקסונומי.

מערכת פרוקי רגליים (Arthropoda) שבקבוצת חסרי החוליות היא הגדולה שבמערכות בעלי החיים. אלו בעלי חיים שגופם מכוסה בשריון קשה. השלד הקשיח בנוי פרקים-פרקים, המעניקים יכולת גמישות ותנועה. על מנת לגדול, על בעל החיים להפריד מעליו את השכבה החיצונית הקשיחה, זאת נעשה באמצעות התנשלות. במערכה מספר מחלקות, בהן: נדלים (Chilopoda), רב רגליים (Diplopoda) וכמובן חרקים (Insecta). נושא רשימה זו הוא עקרבים, המסווגים במחלקה נוספת בסדרה: מחלקת עכבישנים (Arachnida). מוכרים כ-60,000 מיני עכבישנים בעולם1. במחלקת העכבישנים מזוהות מספר סדרות, אשר אחת מהן היא העקרבאים (Scorpiones).  מצורף תרשים המתאר בצורה מופשטת ביותר את הסיווג שתואר. לצורך המחשה מוקמו על פני העץ שני מיני בעלי חיים בלבד: עקרב ממין נבו וירחו, ופרפר ממין סטירית מנומרת. כמובן שהאיור חלקי בלבד, ושבכל אחת מרמות הארגון יחידות רבות נוספות - הוא מובא כאן לצורך המחשה בלבד של הייחוס הטקסונומי. למשל, מלבד השלוש הנראות בתרשים, ארבע סדרות נוספות של עכבישנים מיוצגות בישראל.תרשים 1: העקרבאים במערכת פרוקי הרגליים

להבדיל מחרקים (Insecta) השייכים למחלקה אחרת במערכה, שבגופם מבחינים בשלוש חטיבות נפרדות, בעקרבאים שתי חטיבות בלבד:
ראשחזה ((Prosoma
בטן (Opisthosoma)
חלוקת המשנה של שתי חטיבות אלה מתארת מבנים ותכונות ייחודיות לעקרבים, עליהם ניתן למצוא מידע רב במקורות המצורפים. בשלב זה, אנו נסתפק באזכור הבולטים בהם שהכרתם הכרחית לצורך זיהוי ראשוני בשדה:
"זנב" – האיבר שאנו קוראים לו זנב הוא למעשה הבטן האחורית של העקרב. לבטן האחורית צורה דקה ומוארכת בצורת זנב, אשר בקצהו שלפוחית ארס ועוקץ.
"זרועות" – זוג הידיים בעלות הצבתות הפרושות לפני העקרב, אינם אלא זוג בחנינים אשר הותאמו לחישה (באמצעות שערות חישה), ציד, הגנה ועוד.

חדצלע יהודה Compsobuthus schmiedeknechti
חדצלע יהודה Compsobuthus schmiedeknechti     © משה קלוקובסקי

כיצד מתרבים עקרבים? האם כולם טורפים? האם הם מטפלים בצאצאיהם? זאת ועוד, ברשימות הבאות.

1 אמתי, פ. 2005. מדריך החרקים בישראל ופרוקי רגליים אחרים, הוצאת כתר.