פרופ' היינריך מנדלסון

היום חל יום הולדתו של פרופ' היינריך מנדלסון (31/10/1910), מאבות הזואולוגיה ושמירת הטבע בישראל.

דברים לזכרו של פרופסור מנדלסון ז"ל, שכתבה הגב' ראומה ויצמן, ניתן לקרוא בקישור:
אוהב החי והצומח - דברים לזכרו של פרופסור היינריך מנדלסון.

על מאבקיו להצלת הנשר ועוזנית הנגב נכתב במקורות רבים, כך גם אודות גילויים חדשים המוכרים לכולנו:
מין חדש של נחש (1944) אותו הגדיר האס (1950) כצפעון שחור, עגולשון שחור גרון ועוד. נסתפק כאן בהפניה למאמר מאת ד"ר דוד מייקין ופרופ' היינריך מנדלסון (1989) בנושא עטלפים ושמירת טבע:
מצוקת עטלפי הפירות

ARKive photo - Hula painted frog