פרופ' מנדלסון

השבוע ציינו את יום הולדתו (30/10/1910) של היינריך מנדלסון, מאבות הזואולוגיה ושמירת הטבע בארץ. מנדלסון היה חוקר (חתן פרס ישראל למדעי החיים) ומחנך. אומנם בימינו שילוב שכזה נשמע לכל הפחות תמוה, אך נראה שהוא שהביא לכמה מההישגים המשמעותיים ביותר בתחומים אלו. מדי פעם, כשנודע על טיפול רשלני במיוחד בחיות בר או על קביעה רשמית אומללה בנושא שמירת טבע, אני חוזר ומעיין במאמר שפירסמו הוא וד"ר דוד מייקין בעיתון "טבע וארץ" (ינו' 1989): מצוקת עטלפי הפירות בישראל.

בימים האחרונים נכתב באתר המערכת על תנים זהובים, עטלפי פירות וזעמני מטבעות. בהזדמנות זו, מומלץ לקרוא שוב את מאמרם של מייקין ומנדלסון ולתהות לגבי שמירת טבע בימינו.

לקריאה נוספת:
דברים לזכרו של פרופ' מנדלסון מאת הגב' ראומה וויצמן, מתוך מכתבים למערכת הארץ (28/11/2002).
הודעה על פטירתו של היינריך מנדלסון. צפריר רינת, אתר הארץ.
רבי משה בן ישראל איסרלישׂ. מנדלסון היה "מצאצאי הרמ"א"
"לזרוק את היהודים ולהשאיר את החיות". עמוס רובין, אתר הארץ
מצוקת עטלפי הפירות בישראל. דוד מייקין, היינריך מנדלסון