צבוע מפוספס, 03/05/2017

נדב כנען מדווח כי במצלמת שביל שהוצבו באזור ירושלים צולם צבוע (צבוע מפוספס, Hyaena hyaena). בתמונות המצורפות לדיווחים ניתן להתרשם ממבנה הגוף הכללי של הצבוע, אשר בין היתר מותאם לגרירת ומאכל פגרי בעלי חיים גדולים: גולגולת גדולה וחזקה, צוואר מסיבי, וכל קדמת הגוף הנראית מפותחת בהשוואה לחלקו האחורי. הדבר ניכר גם בעקבות שמותיר הצבוע בהליכתו על הקרקע: הכפות הקדמיות גדולות בבירור מכפותיו האחוריות.

צבוע מפוספס, Hyaena hyaena
צבוע מפוספס, Hyaena hyaena. הנציג היחיד בארץ של משפחת הצבועיים.       © נדב כנען


צבוע מפוספס, Hyaena hyaena. הטורף הגדול בישראל       © נדב כנען

תצפיות בצבועים מתקבלות במערכת בתדירות גבוהה יחסית לשכיחותם בארץ. אנו מעריכים כי ריבוי התצפיות היחסי הוא תוצאה של אורחות חייהם של הצבועים בישראל: מי שהתלווה לצוות מן השדה לאחת מתצפיות הטורפים שערכנו, נוכח עד כמה חריג לעתים הצבוע ביחסו לאדם, בהשוואה למיני טורפים אחרים. בהתחשב במקומות המסתור שהוא משתמש בהם ובמזונו -  הרי שבהחלט סביר שצבועים ייראו לעתים קרובות, ואף בתצפיות חוזרות.

Section: 
Section3