צבי מדבר, Gazella dorcas

על צבי הנגב (צבי מדבר, Gazella dorcas) מתוך ספרו של בני שלמון "טבע המדבר":
צבי הנגב הוא מין דגל במקומות חיות מישוריים במדבר.
צבי הוא אוכל עלווה טיפוסי (browser), מדברי,  הניזון בעיקר מעלי שיטה, פרחיה ופירותיה, ומעלוות שיחים כרכפתן ואטד. מזון זה מכיל מים רבים, ולכן צבאים אינם זקוקים לשתיה אך ישתו ברצון רב אם יגיעו למים. מזונו מכיל, יחסית, חלבון רב (8%-21%). הארגון החברתי של הצבאים הוא עדר נקבות, קרובות משפחה, המונה פרטים לפי כושר הנשיאה של השטח.

צבי הנגב (Gazella dorcas) עזרא חדד
צבי הנגב (Gazella dorcas): הקרניים סימטריות, כפופות לאחור     © עזרא חדד

מידע נוסף על צבי הנגב, ועל עולם הטבע במדבר, בספרו של בני שלמון טבע המדבר.

טבע המדבר ספרו של בני שלמון

- השעות הראשונות בחייו של עופר צבי הנגב / בני שלמון

Section: 
Section5