צבי מצוי (ארצישראלי) בשלגי ירושלים

מצורף תצלום יפהפה של צבי מצוי (Gazella gazella gazella) אשר נראה באזור מצפה נפתוח. זהו פרט אחד מתוך עדר (10-15 פרטים) הרועה בסביבה. צולם ביום 21/02/2015. נדב מציין בדו"ח התצפית כי למיטב ידיעתו כנראה שעומדת להיבנות במקום שכונת מגורים.
 


צבי מצויGazella gazella gazella. ירושלים, 21/02/205.  © נדב כנען