צב יבשה מצוי, 07/04/20

צב יבשה מצוי (Testudo graeca) הוא זוחל שכיח, המצוי באזורים חקלאיים ומיושבים גם יחד. צבים צעירים ובוגרים נצפים תכופות בפארקים ובגינות, בערים ובמושבים ברחבי החבל הים תיכוני, והמין מתרבה בתחומם. נעם שגב דיווח באמצעות קו התצפיות כי נקבה נצפתה בחצר בית ביישובו.

צב יבשה מצוי, Testudo graeca
צב יבשה מצויTestudo graeca. נקבה, מבוא דותן. 07/04/2020       © נעם שגב

 

 

Section: 
Section3