רוני מלכה, אריה קלר

מה לי ולמנהל חטיבת אכיפה ופיקוח ברשות הטבע והגנים (רוני מלכא)? לראש תחום סחר בחיות ברשות הטבע והגנים (אריה קלר)? האם ייתכן שראש לשכת מנכ"ל ברשות (דוד קישקה) ישלח מכתב שקרי בו נטען כי אלפי עטלפי פירות שנלכדו בתל אביב וחוסלו באכזריות הושבו לטבע? מוזמנים לקרוא.


נושא הממשק והטיפול בעטלפי פירות מוזנח כבר שנים רבות. אוכלוסיות המין הפכו עצומות והוא החל מתפשט לאזורים נרחבים בישראל. אלפי פרטים שכנו בעבר בחניוני דיזינגוף סנטר ואנשים רבים, שממילא נפגעו בשל הלכלוך הרב שהותירו העטלפים, חששו מהתפתחות מפגע תברואתי. יום אחד (קיץ 2010) הוצבו בחניון הסנטר רשתות לכידה ומרביתם המוחלט של העטלפים, אשר מספרם הוערך בכ-6000 פרטים, נלכד.

העטלפים הושמדו.

אני מודה כי עטלף פרי מצוי הוא אינו אחת מבין החיות האהובות עליי, אך בכל זאת: צפייה בסרטון שצולם בעת הלכידה המנציח התנהגות איוולת ופושעת מאין כמוה, כולל טיפול בעטלף תוך כדי עישון סיגריה, היא חוויה מטרידה בהחלט. פניתי בכתב ללשכת רשות הטבע והגנים, על מנת שההזנחה והטיפול הפושע בבעלי חיים יזכו להתייחסות. ככל הנראה, ציפיותיי לקבל מכתב המבטיח טיפול מקצועי בעתיד והבעת צער על הסבל המיותר שנגרם לבעלי חיים היו מוגזמות. בכל זאת, הופתעתי לקבל את המכתב המצורף (מכותבים לידיעה: רוני מלכא, אריה קלר), שכל כולו אינו אלא שקר מוחלט.
רוני מלכא הוא מנהל חטיבת אכיפה ופיקוח ברשות הטבע והגנים.
אריה קלר הוא ראש תחום סחר בחיות ברשות הטבע והגנים.


תמונה: העתק תשובת רשות הטבע והגנים. מכותבים לידיעה: רוני מלכא, אריה קלר

עטלפי הפירות הושמדו. זהו מכתב רשמי שכל כולו אינו אלא שקר מוחלט: מה צריך להיעשות בעובדי מדינה שמשקרים כך?
שוב, למען הסר ספק - העטלפים הומתו. מעבר לכך שלא יעלה על הדעת לארגן מבצע להשבתם אל הטבע, הודו בכך בפניי אחדים מאנשי רשות הטבע והגנים. לפחות אחד מהם ביקש ממני לשמור זאת בסוד, אך ספק אם אצליח לעשות זאת.

עטלף פרי מצוי (Rousettus aegyptiacus) מוגדר כמזיק, רבים מהם מומתים באישור מדי שנה. למרות הגדרתו ככזה, הוא עדיין נחשב לבעל חיים וראוי להתייחס אליו בהתאם. כבר הודיתי שמעט עייפתי מקריאת מאמרים בחינוך, לכן אני משאיר למי שמעוניין בכך לערוך חיפוש קצר ברשת: במהרה ימצא מידע רב בנושא החשיבות שבטיפוח קשרים עם בעלי חיים כמו גם על פוטנציאל הנזק הטמון באופן בו מוצגים המינים הפולשים והטיפול בהם. בעטלפים צריך היה לטפל, אך חבל שנזכרו בכך רק בקיץ 2010: העטלפים התרבו בינתיים, נגרם סבל רב ומיותר. גרוע מאוד האופן בו זה נעשה, אך אם היה נלמד הלקח - מילא. תשובת הרשות, לעומת זאת, היא הפגנה של ברוטאליות, שחיתות וחוסר אחריות של בעלי תפקידים: אלו הם המהווים את האיום הגדול ביותר על הטבע בישראל, לא חתולי בית ולא מיינות.

ראש תחום סחר בחיות (אריה קלר), החתום על המכתב, הוא אותו אדם הנראה בסרטון שהזכרתי אוחז בעטלף בעודו מעשן וכמובן שגם לרוני מלכא ולדוד קישקה ברור כי הם שותפים לדבר שקר. מר דוד קישקה – אתה רשאי לשלוח לחבריך מכתבים שקריים, אבל כיוון שזהו מכתב רשמי הרי שאתה שותף לדבר עבירה. רוני מלכא (רוני מלכה) הוא מנהל חטיבת אכיפה ופיקוח ברשות הטבע והגנים, אני מניח שהוא יוכל להסביר לך מדוע הדבר אסור. בעקבות אירועים נוספים שהתרחשו לאחרונה, הבנתי כי האחריות לטיפול הפושע אינה נופלת רק על אחד מבין החתומים על המכתב. כיוון שהבעתי ביקורת על כך, הרי שאני מחויב לפרסם אותו.

האנשים ששמותיהם מוזכרים במכתב:
דוד קישקה, רוני מלכא, אריה קלר.
שמותיהם של שני האחרונים (רוני מלכא, אריה קלר) עולים בחיפושים ברשת בהקשר לשמירת טבע, לכן הם מודגשים ומופיעים כאן שוב ושוב: הודות לגוגל, מובטח כעת שיוזכרו גם בהקשר זה.
רוני מלכא (רוני מלכה) הוא מנהל חטיבת אכיפה ופיקוח ברשות הטבע והגנים, אריה קלר הוא ראש תחום סחר בחיות ברשות הטבע והגנים.

א.ו