שממיות עצים, 03/02/2020

בהמשך לתצפית של נעם שגב בשממית עצים כהה, מוצגות כאן שתי תמונות של פרטים שצילם נעם באזור: 
האם מוכרות שממיות עצים כהות?
האם יש קשר לטמפרטורה הנמוכה באתר, בעונה זו?
האם אותו פרט עשוי להיראות בהיר בנסיבות אחרות? 

שממית עצים (Cyrtodactylus kotschyi orientalis)
שממית עצים (Cyrtodactylus kotschyi orientalis) - פרט כהה ופרט בהיר (מופע מוכר).  © נעם שגב

Section: 
Section1