תן זהוב, 12/09/2015

תן זהוב הוא אחד המינים השכיחים ביותר שבמשפחת הכלביים (Canidae) באזורנו. תפוצתו העולמית רחבה ומשתרעת על פני צפון ומזרח אפריקה, דרום אירופה, דרום אסיה ומזרחה עד תאילנד. בארץ הוא מצוי ברחבי החבל הים תיכוני, עם חדירות לשטחים מדבריים בעיקר באזורי מעיינות (שלמון, 1993).  הוא מיטיב לנצל מקורות מזון מלאכותיים, ומתרבה בהצלחה באזורים מיושבים: לעתים קרובות נצפים תנים, לרוב בקבוצות המונות פרטים אחדים, תרים אחר מזון בשטחים חקלאיים וביישובים. אתמול נוסף למערכת דיווח בתן של אלדד ויעקוב רזניק מאזור בסיס צאלים, אשר נצפה מטווח של כ-15 מ' (תצלום מצורף).

תן זהוב (Canis aureus)
תן זהוב (Canis aureus). צאלים, 11/09/2015          © יעקוב רזניק

זיהוי תנים
במראהו הכללי מזכיר התן את הזאב (Canis lupus), אך בהשוואה אליו הגוף קטן יותר (בכ-70%) והמשקל נמוך (בכ-45%). קיימת שונות רבה בין פרטים מאזורי תפוצה שונים, לכן בזיהוי בתצפית בשדה יש להסתמך על צורה ומבנה כללי: יחסית לזאב, לתן מבנה עדין יותר, ראשו קטן, הזנב והאוזניים קצרות. צבע הפרווה שונה ומשתנה במהלך השנה, בין אזורים, בין זוויגים ובין פרטים. באופן כללי, הצבע נוטה יותר לזהוב מאשר לאפור, ובאזור החזה בולט כתם לבנבן שצורתו מניפה (מנדלסון ויום טוב, 1987). תשומת לב למבנה הכללי, מאפשרת להבדילו ממיני כלביים אחרים.

שמירת טבע
לכאורה אין קשר בין שמירת טבע לבין הגנה על תנים: עבור רבים זהו מזיק שעשוי לגרום להפצת מחלות. בהיותו בעל חיים סתגלן (אופורטוניסט) הוא מצליח לחיות ולהתרבות באזורים מיושבים. יחסית למיני טורפים אחרים, הוא ממעט לחשוש מהאדם ובמספר אתרים במרכז הארץ, כדוגמת פארק הירקון, ניתן לצפות בהם מקרוב: נראה כי הם לא מפחדים להתקרב לאנשים בחיפושי מזון. עם זאת, סקירת ספרות קצרה מלמדת כי נושא ממשק התנים דורש בחינה מחודשת, בהתחשב בהשלכות על מגוון המינים. בשל השונות הרבה בין אוכלוסיות יש להתאים את שיטת הממשק לכל אוכלוסיה באופן ספציפי. בנוסף, המבנה החברתי של התנים, השונות בין אוכלוסיות, דפוסי התקשורת הקולית ועוד, הם נושאים מרתקים למחקר ובוודאי טמונות בהם תגליות רבות. ייתכן כי אוכלוסיית תנים ייחודית, אשר בעבר התקיימה באזורים מדבריים באזורנו, הושמדה

תנים במדבר
בעבר הועלתה השערה כי תנים קטנים, הנצפים באזורים מדבריים בארץ, שייכים לתת המין Canis aureus hadramauticus. בחצי האי סיני נצפים תנים בעלי מבנה עדין וראש קטן. יש המזהים אותם כתת מין של התן הזהוב, ויש המגדירים אותם כמין נפרד  (Canis aureus lupaster / Canis lupus lupaster).

ארגון חברתי
המבנה החברתי של התנים הוא מורכב, שכן הוא משתנה במהלך השנה ואף שונה בין אוכלוסיות מאזורים גיאוגרפים נפרדים. המבנה הבסיסי המשותף, הוא זוג בוגרים אליו מתלווים פרטים צעירים שטרם הקימו משפחה משלהם. מחוץ לעונת הרבייה, המתחילה בסתיו (חיזורים נצפים כבר בתחילת אוקטובר), קיימת נטייה להתלהקות (שלמון, 1993; מנדלסון ויום טוב, 1987). בתקופה זו ניתן לצפות לעתים בלהקות המונות פרטים רבים (>10).

תצפית
כאשר צופים בתנים בשדה, מוצע להתייחס להיבטים הבאים:
זוויג – השונות הרבה בין פרטים מקשה על זיהוי זוויג בתצפית סטנדרטית, ובאופן כללי לא ניתן להבחין בין זכר לנקבה על פי מבנה או צבע הפרווה. בתנאי שדה, מלבד זיהוי אברי המין, אפשר להיעזר בהתנהגות.
זיהוי פרט - השונות הרבה בין פרטים מאפשרת להכירם באופן אינדיבידואלי, כך שמי שצופה באופן קבוע באותם תנים עשוי ללמוד לזהותם: על פי הזוויג, הגיל ועוד.  בתצפית מלפנים ניתן להשתמש בצורת הכתם הלבן שעל החזה כסימן זיהוי. בתצפית מאחור כדאי לנסות ולהבחין בסימנים מיוחדים על זנב החיה (כתמי צבע, שיער ועוד).
להקה – האם הפרט הנצפה הוא חלק מלהקה? האם זהו פרט צעיר המתלווה להוריו? מסייע בטיפול בגורים?
תצפית בזוג תנים – האם מדובר בזכר ונקבה בוגרים? בשני פרטים צעירים? כאמור לעתים קרובות ההבחנה בין זוויגים, בתנאי שדה, אינה אפשרית.
קולות – האם התנים מייללים? תוכלו לשער לאיזו מטרה? כדאי לשים לב לתא השטח בו נשמעות יללות, קרבתם של תנים נוספים, העיתוי בשנה ועוד: אלו יסייעו לבסס הנחות בנושא.
בני אדם – כיצד מתנהג התן ביחס לצופה? האם הוא חושש מקרבת אנשים? במידה והוא נראה חששן, אך נצפה במקום בו יש פעילות רבה של אנשים, ייתכן שזוהי אינה נחלתו הקבועה: אולי מדובר בפרט צעיר אשר משוטט ועובר בין טריטוריות של בוגרים.

תן זהוב (Canis aureus)
תן זהוב (Canis aureus) בהרי ירושלים     ©  נדב כנען

מקורות
מנדלסון ה. ויום- טוב, י.,(1987 החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 7, יונקים. החברה להגנת הטבע ומשרד הביטחון, ההוצאה לאור.
שלמון, ב.(1993), מדריך היונקים בישראל וסימני השדה לנוכחותם. כתר, הוצאה לאור

קישורים
The flexible social system of the golden jackal, Canis aureus - תקציר
Return of the Wolf God - "התן" המצרי.
תן זהוב באתר ADW
התנים של פארק הירקון - תמונות ומידע על תופעת התנים בפארק הירקון.