תנים באזור הרצליה, 21/08/19

 
 
ארבעה תנים תועדו באמצעות מצלמת שביל באזור הרצליה, כפי שדיווח אריה פלדי. המבנה החברתי של התנים הוא מורכב ומעניין, שכן הוא משתנה במהלך השנה ובין אוכלוסיות מאזורים גיאוגרפים שונים. המבנה הבסיסי הוא זוג אליו מתלווים לעתים קרובות גורים ופרטים צעירים שטרם הקימו משפחה משלהם. מחוץ לעונת הרבייה, המתחילה בסתיו (חיזורים נצפים כבר בתחילת אוקטובר), קיימת נטייה להתלהק (שלמון, 1993; מנדלסון ויום טוב, 1987). 
 
ממשק התנים בישראל הוא דוגמה נוספת לחיבור מוצלח ומפתיע (הכל לכאורה) בין גופי שמירת טבע, אנשי אקדמיה ורשויות, אשר מצליחים לשתף פעולה לשם צידוק פגיעה מיותרת בסביבה ובבעלי חיים. 
 

תן זהוב (Canis aureus). תל מיכל, 16/08/2019.   © אריה פלדי

מקורות
מנדלסון ה. ויום- טוב, י.,(1987 החי והצומח של ארץ ישראל, כרך 7, יונקים. החברה להגנת הטבע ומשרד הביטחון, ההוצאה לאור.
שלמון, ב. (1993 ,( מדריך היונקים בישראל וסימני השדה לנוכחותם. כתר, הוצאה לאור

מידע נוסף וקישורים
The flexible social system of the golden jackal, Canis aureus - תקציר
תן זהוב באתר ADW
התנים של פארק הירקון - תמונות ומידע על תופעת התנים בפארק הירקון
Return of the Wolf God - "התן" המצרי
תן זהוב באתר עמותת מן השדה

Section: 
Section1