תצפיות פטריות

 
 
 
 

גושית השטן             © עירית ק.