תצפיות עטלפים, 03/2017

מזג האוויר הנעים השורר בימים אלה באזור השפלה מספק תנאים טובים לתצפיות ביונקים, ואכן נוספו לאחרונה למערכת דיווחים במיני טורפים אחדים (כולל צבוע מפוספס ושועל מצוי), מכרסמים (בהם מריון מצוי וקוצן מצוי), מכפילי פרסה (צבי מצוי) ועוד. בזמן סיור ותצפית, אנו נוהגים להציב אמצעי הקלטה בשדה על מנת לזהות גם מיני עטלפים פעילים. מצורפים תצלומי מסך של הקלטות ZC, אשר נערכו בשטח מושב בשפלת יהודה: האם ניתן לזהות את המין?


זיהוי עטלף: הקלטה מס' 1


זיהוי עטלף: הקלטה מס' 2

מזג האוויר הנעים גם אפשר להמשיך ולבחון בשדה את גלאי העטלפים החדשים מסדרת X01, המהווים תוספת משמעותית ליכולות התיעוד שלנו. גלאים אלו כוללים חיווי וויזואלי של ספקטרום תדרי הקול ב-FD, במקביל להאזנה ב-HD. אחד היישומים הכלולים בגלאי CDB401 נקרא FD Scan sensitivity: הוא מאפשר זיהוי מהיר של תדירות השיא בקריאה על ידי סריקתה ב-FD, ומעבר מהיר להאזנה לתדר זה ב-HD.
זהו יישום מעולה, בעזרתו:
1. ניתן לשפר במהירות את מיומנות הזיהוי בשדה.
2. ניתן להבחין בין מינים שקריאותיהם דומות, אך נבדלות אחת מן השנייה בתדירות השיא. על פי דיווחים מאירופה, גלאי זה מאפשר להבחין בשדה בין Pipistrellus pygmaeus ל-Pipistrellus pipistrellus: נוכל לאמת כך תצפיות בעטלפון P. pygmaeus, וללמוד להבחין בין מינים קרובים נוספים. הנתונים המוקלטים נשמרים בכרטיס זיכרון (SD), זמינים לבחינה לאחר התצפית.

גלאי עטלפים CDB301 R4
גלאי CDB301 R4

Section: 
Section1