תצפיות עטלפים, 19/10/19

כ-15 מיני עטלפים מזוהים כיום במרכז הארץ ובשפלה. את חלקם אנו לא מזהים בשדה בזמן אמת. אימות הגדרת המין נעשה בעזרת אנשי מקצוע, בין היתר באמצעות בחינת הקלטות שמע. מסיבה זו, לעתים עובר זמן רב מרגע שנערכה התצפית ועד שהיא נוספת למפת התצפיות האישית, ומועברת גם למסדי הנתונים הכלליים. הקלטות עטלפים נערכות מדי ערב ולילה, בין היתר באמצעי ניטור פסיביים: גלאים המונחים בנקודה קבועה, כך שעטלף החולף בקרבתם מוקלט באופן אוטומטי. הגלאי מוצב למשך זמן, המשתנה בהתאם לסוג המכשיר ומטרות הניטור. בחינת ההקלטות בתום התקופה מאפשרת לזהות ולאפיין כמה מדפוסי הפעילות של המינים המצויים בסביבת עמדת הניטור.

במהלך החודש מוקלטים עטלפים באזור רחובות. מרבית הקריאות מזוהות כקריאות עטלפון לבן שוליים  (Pipistrellus kuhlii), אולם לעתים מזוהות גם קריאות של מינים נוספים. 

עטלפון אירופי (Pipistrellus pipistrellus)
האם קריאות עטלפון אירופי (Pipistrellus pipistrellus)? רחובות, 10/2019 © עמותת מן השדה

קריאות FM בתדירות הגבוהה מ-45 ק"ה מזוהות לרוב כקריאות עטלפון אירופי (Pipistrellus pipistrellus). אנחנו נוהגים לסווג במערכת רק הקלטות באיכות גבוהה, אולם בעקבות תגובות של חובבי עטלפים הוחלט לפרסם גם את צילום המסך המצורף ולתהות יחד: האם ניתן לקבוע כי אלו הן אכן קריאות עטלפון אירופי?

Section: 
Section1