תצפיות 25/03/2019

קו התצפיות המאובטח של העמותה קולט דיווחים באופן שוטף, בנוסף על אלו המתקבלים באמצעות האתר, היישומון והרשתות החברתיות: תודה רבה!
למשתמשי ווטאסאפ: ניתן לשלוח דיווחים גם באופן אישי וגם במסגרת קבוצה. כמובן שהאפליקציה והטופס פועלים במקביל, ושכל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג דומים.

נימפית החורשף, Vanessa cardui
נימפית החורשףVanessa cardui  במנוחה           © מן השדה

נדידת נימפית החורשף גרמה לרבים לצאת אל השדה, ומלבד פרפרים נרשמו גם דיווחי תצפיות במינים הבאים:

זוחלים
צב יבשה מצוי Testudo graeca 
מין שכיח ביישובים בחבל הים תיכוני בארץ.
שממית בתים (Hemidactylus turcicus)
שממית עצים (Mediodactlus kotschyi)
מניפנית מצויה (Ptyodactylis guttatus
חרדון מצוי (Laudakia stellio)
חומט גמדי (Ablepharus rueppellii)
זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer)
בדומה לצפע, המין נצפה לעתים קרובות ביישובים ובבתי מגורים. 
צפע מצוי (Daboia palaestinae)
צפעים מתרבים בהצלחה בשטחים מיושבים ונצפים תכופות. התייחסות לנושא תחת "שמירת טבע" בסיכום השנתי.


חומט גמדי (Ablepharus rueppellii) © עומר מלצר

יונקים
קיפוד מצוי (Erinaceus concolor)
קיפוד חולות (Hemiechinus auritus)
דרבן מצוי (Hystrix indica) 
גירית מצויה (Meles meles)
בין היתר, התקבל דיווח דריסה של גירית מאזור בן שמן (תצלום מצורף). 

גירית מצויה (Meles meles)
גירית מצויה (Meles meles). מחלף בן שמן, 24/03/2019  © גלעד צוובנר

צבוע מפוספס (Hyaena hyaena)
נמיה מצויה (Herpestes ichneumon)

עטלף
זיהוי עטלף

 

Section: 
Section1