תצפית עטלפים

במהלך הימים האחרונים הוקלטו עטלפים ביישובי השפלה ומישור החוף. במרביתן הגדול של ההקלטות זוהו קריאות של עטלפון לבן שוליים (Pipistrellus kuhlii): בעלות מבנה "יתד / קרס" המתאים לסוג, בטווח תדירויות טיפוסי (שיא אנרגיה 38-42 ק"ה) וקצב אופייני (תצלום מצורף: Phonix CDB401, BatExplorer).


עטלפון לבן שוליים, Pipistrellus kuhlii - Phonix CDB401, BatExplorer. ©מן השדה

במקביל, הוקלטו גם הקריאות הבאות אשר צורתן הכללית וטווח התדירויות שונה (שיא אנרגיה 28-33 ק"ה). האם ניתן לשייך את הקריאות למין / סוג משפחה?


עטלף ב.מ, הוקלט בגבול שטח בנוי - שדה פתוח. Phonix CDB401, BatExplorer. ©מן השדה

Section: 
Section1