Batlogger S2

במן השדה, אנחנו מתמקדים לרוב במכשירים המיועדים לניטור אקטיבי, כיוון שהם שימושיים יותר בהקשר של מידע ציבורי. עם זאת, מי שהתנסה בהצבת גלאים ומצלמות בסביבת ביתו, יכול להעיד כי למידע המתקבל ערך מיוחד: לרציפות המדגם במימד הזמן חשיבות רבה ומשמעות אדירה. לאחרונה הזכרנו את הגלאי Batlogger M2 המיועד לניטור אקטיבי, ואילו כעת נכתוב על האח הפסיבי: S2. 

Elekon Batlogger S2 Bat Detector
Elekon Batlogger S2 Bat Detector (NHBS)

כמעט ואין לנו ניסיון ממשי עם המוצרים מבית Elekon, ולכן נשמח לקבל חוות דעת לגביהם - המפרטים הטכנים בהחלט מבטיחים. עבור דגם זה:
מימדים
132mm x 72mm x 39mm
משקל: 120 גר'
עמידות לתנאי מזג אוויר קשים
10°C..+50°C, 10..90%RH (non condensing), Charging: 10°C - 30°C
הקלטת שמע
Real time 16bit-full spectrum, 312.5 kHz
Sensitivity range: 10–150kHz
סוללה מובנית
 3.4Ah, 3.6V
טעינה באמצעות USB-C
שמירת מידע
 microSD card (מובנה), ניתן להרחיב באמצעות כרטיס חיצוני נוסף
זמן הקלטה: כ-100 שע'

לגלאי אין צג מובנה: השליטה בו נעשית באמצעות יישומון, המאפשר מעקב סימולטני אחר מקלטים רבים.  באמצעות היישומון נשמרים גם נתוני מיקום המכשירים. 

Elekon Batlogger S2 Bat Detector
 Elekon Batlogger S2 Bat Detector (NHBS)

Section: 
Section4