Spider Webs

עכבישים מרתקים ביכולותיהם להקים מבנים מדויקים ומחושבים להפליא. נדמה שבכירי הכימאים והפיזיקאים חברו על מנת לעזור להם במלאכת התכנון וההרכבה של יצירתם הגיאומטרית, אך בהתחשב בכך שמדובר בפרוקי רגליים מסדרת העכבישאים (Araneae), נגזר עלינו להסיק שזהו אינו אלא כוחה של האבולוציה. 

Spider Webs William G Eberhard
Spider Webs, by William G Eberhard

קורי עכביש מספקים עניין רב, ונחקרים בהיבטים שונים. על משמעותם של קשרי המימן במבנים החלבוניים המרכיבים אותם, הקשר בין גמישות המבנה לסידור הגבישי שלהם ועוד, זמין מידע רב.  עם זאת, סקירה מקיפה של הנושא לא פורסמה כבר שנים רבות. ספרו החדש של William G Eberhard משלים את הפער.


Spider Webs: Behavior, Function, and Evolution

הספר צפוי להתפרסם (באנגלית) בתחילת השנה הבאה (2021 למניינם), ומוצע להזמנה מוקדמת באתר NHBS במחיר 67$ (לא כולל עלות משלוח). בספר 621 עמודים, הכוללים 195 תצלומים ו-97 איורים.


Spider Webs Behavior, Function, and Evolution, by William G Eberhard

 

 

Section: 
Section5