נחש חדש לרשימת המינים המוכרים בארץ

כפי שפורסם בדף הפייסבוק הנפלא "מדע גדול, בקטנה", נתברכנו לאחרונה במין חדש של נחש: Rhynchocalamus dayanae. למעשה, מדובר באוכלוסייה הדרומית של שחור ראש (Rhynchocalamus melanocephalus), אשר פרטים ממנה נבדלים מקרוביהם הצפונים לא רק מבחינה גנטית, אלא גם בתכונות מורפולוגיות. אנו מציינים זאת כאן, כיוון שמשמעות הדבר היא שסביר שנוכל ללמוד ולהבחין בין המינים גם בשדה. מאמרם של Karin Tamar, Jiří Šmíd, Bayram Göçmen, Shai Meiri, Salvador Carranza זמין בקישור הבא.