דיווחים ותצפיות, 18/06/2020

דיווחים מתקבלים באופן שוטף: תודה רבה לכל השותפים והפעילים!

כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג לפני פרסום (פרטים אודות המערכת) ומוצג במפה האישית (מפש"ית), משם גם ניתן לייצא אותו כגיליון נתונים: מוזמנים ומוזמנות לבדוק את ארכיון ההודעות בוואטסאפ ובמייל ולשלוח דיווחים!  

צפרדע נחלים, Rana levantina.
צפרדע נחליםRana levantina. נתניה, 15/06/2020       © נעם שגב

במהלך השבוע התקבלו דיווחים רבים: טרם הושלמו תהליכי הסקירה והסיווג עבור חלקם, נזכיר כאן כמה מן הבולטים שברשימת המינים (20 המינים האחרונים אשר דיווחים בהם עודכנו):

תצפיות שפיראים
ריחופית כחולה Orthetrum chrysostigma
חיצית הדורה Ischnura elegans
גיחנית מעורקת Trithemis arteriosa

תצפיות דו חיים
צפרדע נחלים Rana levantina
קרפדה ירוקה Bufo viridis

תצפיות יונקים
תן זהוב Canis aureus
גירית מצויה Meles meles
דלק סלעים Martes foina
חזיר בר Sus scrofa
צבוע מפוספס Hyaena hyaena
מריון מצוי Meriones tristrami

תצפיות זוחלים
צב יבשה מצוי Testudo graeca
לטאה זריזה Lacerta laevis
תלום קשקשים מצוי Malpolon monspessulanus
צפע מצוי Daboia palaestinae
מחדל? הלוואי
 

חזיר בר, Sus scrofa.
חזיר בר, Sus scrofa. אלמגור, 13/06/2020       © Gadi Leiba

Section: 
Section1