זיהוי פרפר, 25/05/20

הבוקר התקבלו דיווחי תצפיות ממודיעין: בעיקר במיני חולייתנים. הדיווח כולל את תמונת הפרפר המצורפת ושאלה לגבי זיהוי המין:
האם זו הספרית? האם ניתן לזהות את המין?

דף המשפחה:
הספריתיים  Hesperiidae

זיהוי פרפר
זיהוי פרפר: נצפה הבוקר (25.5) בקרבת מודיעין. © דוד

Section: 
Section2