יונקים: דיווחים

תצפיות יונקים נוספות למערכת באופן שוטף, ומהוות נתח משמעותי מכלל הנתונים שבה.
במהלך הימים האחרונים נוספו דיווחים במיני היונקים הבאים (רשימה חלקית, בסדר כרונולוגי):

קיפוד חולות  Hemiechinus auritus
קיפוד מצוי Erinaceus europaeus
גרביל חוף Gerbillus andersoni
דורבן מצוי Hystrix indica
פרט נמצא מת בעמק המצלבה (Shahar stein, תצלום מצורף).
חולד Spalax sp 
חזיר בר Sus scrofa
צבי מצוי Gazella gazella
יחמור פרסי Dama mesopotamica
נמצא מת בנחל כזיב (OrenM, תצלום מצורף).
שועל מצוי Vulpes vulpes
תן זהוב Canis aureus
חתול ביצות  Felis chaus
דלק סלעים Martes foina
נמצא מת בנחל כזיב (OrenM, תצלום מצורף).

דלק סלעים Martes foina
דלק סלעים Martes foina  נחל כזיב, 14/11/2021    © OrenM

חתול בר  Felis silvestris
קרקל  Caracal caracal
פרט נצפה באזור ירוחם (יואב), עקבות אותרו בנחל רביב (eyal)

נמיה מצויה  Herpestes ichneumon
צבוע מפוספס Hyaena hyaena

דורבן מצוי, Hystrix indica
דורבן מצויHystrix indica  נמצא מת בעמק המצלבה, ירושלים    © Shahar stein

כבר שלחת דיווח היוםאיך לדווח תצפית
וואטסאפאפליקציה, או טופס באתר: כל הדרכים כשרות 
 
כל המידע המתקבל במערכת, מכל ערוצי התקשורת, עובר תהליכי בקרה וסיווג לפני פרסום (אודות המערכת), ומוצג במפה האישית (התצפיות שלי). בבקשה לבדוק את ארכיון ההודעות בוואטסאפ ובמייל ולשלוח דיווחים!  ..וכן, דיווחים כוללים נתוני מיקום מדויקים
Section: 
Section1