יש מקום לאופטימיות

תקציר התצפיות שפורסם כאן השבוע נפתח בנימה מעט קודרת, ולכן נתקן ונחדד את הרושם בפתיח קודר עוד יותר. אנחנו נערכים כעת לפרסום הסיכומים השנתיים, ובהתייחס להכנות לחילופי השלטון השימוש במונחים "סיכום", "סוף השנה למניינם" וביטויים אחרים בעלי ניחוח סופני, מקבל משמעות שונה מהמקובל. כולנו עוקבים בדאגה כיצד מחריבות הרשויות את הסביבה הטבעית (ללא תלות בהשתייכות הפוליטית של השר הממונה), ומשתדלים להיראות מופתעים כאשר ארגונים סביבתיים ואנשי אקדמיה חוברים אליהן. למרות זאת, נדמה שתמיד נותר שביב תקווה להיתלות בו. בסתר ליבנו קיווינו שמישהו ברשות יטפל בעמיתיו הפושעים, שבחברה להגנת הטבע יתעוררו מתנדבים ויבעטו בכמה ממנהליהם העלובים ועוד. כעת, המשאבים החברתיים והכלכליים הדרושים לביסוס מדיניות סביבתית מקיימת, יופקדו בידי עבריינים ופושעים. בנימה אופטימית זו, נמשיך לחדשות סביבתיות.

בחיפוש אחר ידיעות מרעננות וחיוביות, הפתיעה הכותרת המסקרנת "יש מקום לאופטימיות: תוצאות בדיקת מצב חיות הבר בישראל" (נעה פישר, Ynet). מלאי עניין, ניגשנו לעיין בתוצאות הבדיקה. טרם בחנו את הדוח המדובר במלואו (רק 'פרקים' נבחרים), אך כבר נעדכן כי תוצאות הבדיקה שערכנו חיוביות! בדומה לתוצאות בדיקות רפואיות אחדות, לעתים ממצא חיובי הוא לא התוצאה הרצויה – וכזה המקרה בדוח הרשות: הוא חיובי מאוד.

מצב חיות הבר הקשר בין הממצאים המתוארים בו לבין "מצב חיות הבר" תמוה. אנחנו בסוף שנת 2022, ועדיין יש מי שמנסה לשווק "ספירות מלאי" כאמצעי לביסוס הערכה שכזו. כפי שבוודאי ברור לכמה מהאנשים החתומים על המסמך המדובר, וכמקובל ע"י עמיתיהם במדינות אחרות, ספירות שכאלו מתאימות בעיקרן לצורכי ממשק. כאן, הן משמשות למטרות נוספות: פרסום באתר תקשורת מוביל וקידום יחסי ציבור. על מנת לעמוד ביעד זה, נוקטים בגישה בררנית במיוחד בנושאים המתוארים, ואכן כך נעשה. ניתן היה לדמות את הדו"ח לפסולת שלא ניתן למחזר, אך למרבה הצער הוא מוגש לציבור שוב ושוב ולכן יש למצוא דימוי הולם יותר.

מפתה לקוות שיהיה במסמך אומדן של הנזקים שגורמת הרשות לזוחלי הארץ (בואו נניח), הערכת הנזק שגורמים העסקים בעין גדי או בשמורת החולה ועוד, אך כיוון שאלו מהווים מקור הכנסה לגורמים החתומים עליו, נראה שמוטב להנמיך ציפיות. תשומת לב לכותרת המשנה של המסמך, חושפת את מעורבותם של אנשי מקצוע בהכנתו: "אומדן גודל אוכלוסיות נבחרות של מיני חולייתנים והערכת מגמותיהן". זהו. זה הכל. בזה מדובר. אין פה הערכה של מצב הטבע, של מצב חיות הבר בישראל, של מצב הסביבה, עתידו של היקום או כל דבר אחר. מדובר באומדן גודל אוכלוסיות חולייתנים נבחרות. זה הכל, ולמעשה גם כותרת כזו מחמיאה לקשקוש המגוחך. הנאמנים למציאות יוסיפו לתאור "...אומדן גודל אוכלוסיות נבחרות, של מיני חולייתנים נבחרים, באזורים נבחרים, הנמצאים בפיקוח גורמים נבחרים, בהשמטת סמכויות נבחרות". 

אין מקום לאופטימיות. יש מקום להתייחסות מפורטת לכמה מהנושאים והמינים המוזכרים בדוח, כפי שנעשה כאן מדי יום. 

 

יעל נובי (Capra nubiana).  עין גדי, 01/22   © רעות

Section: 
Section1