צפע מצוי, 19/06/2015

בימים האחרונים דווחו תצפיות אחדות בצפעים. בתצלום המצורף צפע מצוי (Vipera palaestinae) אשר נצפה היום ביישוב באזור הכרמל.

צפע מצוי (Vipera palaestinae)
צפע מצוי (Vipera palaestinae). אזור הכרמל, 19/06/2015          מן השדה ©

למידע נוסף:
צפע מצוי - מידע כללי
קרב בין שני זכרים - תיעוד נדיר ומרתק