שפיראים בנחל עקרון

במסגרת ההיערכות לשילוב יישומי התצפיות החדשים במערכת, אנחנו מסיירים לעתים קרובות בנחל עקרון, בחלקו של הערוץ העובר בתחומי מזכרת בתיה. אתר זה מאפשר לפגוש מינים רבים (לרבות חולייתנים) המתקיימים בסמיכות לאדם. מלבד צפע מצוי Daboia palaestinae (אהה, מותר להעתיק?) נראים לעתים קרובות זוחלים מהמינים נחש מים (Natrix tessellata), זעמן שחור (Coluber jugularis), זעמן מטבעות (Hemorrhois nummifer), חרדון מצוי (Stellagama stellio) ולטאה זריזה (Lacerta laevis). במהלך הימים האחרונים הוקדשה תשומת הלב לשפיראים. כיוון שהם מאותרים בקלות יחסית, הם מאפשרים לנו לבחון את פרוטוקולי האיסוף וארגון הנתונים. בין היתר, נצפו המינים הנראים בתצלומים הבאים (טרם סווגו):

שפירית מן השדה
שפיראי ב.מ1 ©wildisrael

שפירית מן השדה
שפיראי ב.מ2 ©wildisrael

שפירית מן השדה
שפיראי ב.מ3   wildisrael©

שפירית מן השדה
שפיראי ב.מ4  wildisrael©

Section: 
Section1