תצפיות 22/03/2020

דיווחי תצפיות המתקבלים באמצעות הוואטסאפ נוספים למפות האישיות, והנתונים מוצגים בנוסף גם כטבלה הניתנת לייצוא כקובץ טקסט. ניתן לבחור בכל תצפית בדרך המועדפת לדיווח, בהתאם לנסיבות: פגיעות המין והמיקום המדווח, עניין ציבורי, מטרת התצפית ועוד.  באתי, צפיתי, דיווחתי: מדוע מדווחים מיקומים?

 

עדכונים אחרונים במערכת (בסדר כרונולוגי):
זעמן שחור Dolichophis jugularis
ישימונית מצויה Stenodactylus sthenodactylus
קרפדה ירוקה Bufo viridis
צפע מצוי Daboia palaestinae
עטלף פרי מצוי Rousettus aegyptiacus
זעמן זיתני Coluber najadum
צבוע מפוספס Hyaena hyaena – נצפה סמוך לאבן שמואל.
חרדון מצוי Stellagama stellio

  --- > וואטסאפ, יישומון וטופס: התצפיות שלי

Section: 
Section4