לבנין הצנון, 16-18/2/2015

לבנין הצנון (Pieris rapae) הוא מהשכיחים שבפרפרי האזור. למין תפוצה רחבה מאוד. מוצאו פליארקטי (אירופה, אסיה הממוזגת וצפון אפריקה), אך הוא חדר גם ליבשות צפון אמריקה ואוסטרליה. המין נצפה לעתים קרובות למדיי, שכן הוא מצוי גם ביישובים ובערים. נקבת הלבנין מטילה את הביצים על צמחי צנון, כרוב ומיני מצליבים נוספים וכן על צלף ורכפה.

לאחרונה דווח המין מאזור השפלה וממישור החוף. למידע נוסף ותמונות:
לבנין הצנון
משפחת הלבניניים

לבנין הצנון,.Pieris rapae
לבנין הצנון,.Pieris rapae   נפוץ בכל הארץ, למעט במדבר הקיצוני  ©              עוז בן יהודה